Chính sách vận chuyển

Các phương tiện vận chuyển phế liệu của Quân Phát là những phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định.

Phế liệu được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý cơ sở tái chế, công trình khác để tái chế, tái sử dụng.

Phế liệu sau khi thu mua được vận chuyển theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương.

Khi vận chuyển xe tải của Quân Phát đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi.